Dr. Nina Krajnik je v najavi svoje kandidature za predsednico države opozorila na pomen filozofije za otroke in kot svoj dosežek poudarila, da je kot prva začela uvajati filozofijo za predšolske otroke v vrtcu.
Trditev nas je presenetila. Kolikor je strokovno podprto, pozdravljamo njeno zavzemanje za filozofijo, opozorili pa bi na to, da dosežek, ki si ga ob tem pripisuje, ni tako velik. Filozofija za otroke je bila leta 1999 potrjena kot izbirni osnovnošolski predmet, in sicer v obliki predmetov »Kritično mišljenje za sedmi razred«, »Etična raziskovanja za osmi razred« in »Jaz in drugi« za deveti razred osnovne šole. Iz knjižice Šola, mišljenje in filozofija (Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008) je tudi lepo razvidno, da je Ana Marija Grum že v šolskem letu 2000/2001 začela izvajati inovacijski projekt kritičnega mišljenja za otroke v vrtcu, stare od pet do sedem let.
V zadnjih dvajsetih letih se je v Sloveniji na tem področju marsikaj zgodilo in precej tega je tudi podano v presojo splošni javnosti. Tako Slovensko filozofsko društvo kot druge organizacije in samostojni raziskovalci že dalj časa aktivno delujejo na področju filozofije za otroke, tudi v sozvočju z mednarodnimi partnerji. V sistemu Cobiss tako najdete 1476 zadetkov, če vpišete iskalni niz filozofija za otroke. Če nizu dodate besedi Nina Krajnik, sistem ne najde nobenega zadetka.
Glede na povedano je razvidno, da kandidatka za predsednico republike ni pionirka uvajanja filozofije za otroke v slovenske vrtce, prav tako pa svojega filozofskega dela na tem področju ni izpostavila strokovni presoji tistih, ki se s tem področjem ukvarjajo že dobri dve desetletji. Pri Slovenskem filozofskem društvu jo vljudno vabimo, da to stori.
Slovensko filozofsko društvo