Konferenca Language and Communication in 2021, ki jo soorganizirata Slovensko filozofsko društvo in Inštitut za filozofske študije ZRS Koper s podporo MKL Ljubljana in AMEU-ECM bo potekala 26. in 27. novembra v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana (konferenčna dvorana KOŽ in Trubarjeva hiša literature), na njej pa se bodo predstavili številni prepoznavni in obetajoči avtorji iz Slovenije in tujine z interesom po razumevanju tematike, ki ključno zaznamuje naš vsakdan.

Konferenca podpira prispevke z različnih področij in vidikov razumevanja jezika in komunikacije, od statusa politične komunikacije, odnosa med jezikom, pravom in družbo ter medkulturnega dialoga do konceptualnega razumevanja jezika, razumevanja družbene vloge komunikacije in sprememb v komunikaciji, ki jih prinašata vse večja digitalizacija in razvoj socialnih omrežij.Konferenca bo potekala v hibridni obliki in je mednarodnega značaja; v celoti bo prenašana na spletu v mednarodnem okolju, zato je primarni jezik prvega dne angleščina, drugi dan, ki bo namenjen nastopom študentov, pa bo potekal v slovenščini. Na dogodku bodo nastopili številni ugledni akademiki iz področja filozofije, sociologije in komunikologije.

Dogodek poteka pod okriljem raziskovalnih projektov “Challenges of Postmodern Philosophy of Religion: Textuality, Transcendence, Community” (Z6-2665), and “Creatures, Humans, Robots: Creation Theology Between Humanism and Posthumanism” (J6-1813).

Začnemo v petek, 26. 11., ob 10.15. Več informacij o sporedu in načinu prenašanja konference je dostopnih na Facebook strani dogodka: https://www.facebook.com/events/424235455835304.

Za dogodek smo pripravili tudi knjižico povzetkov.

Konferenco si lahko ogledate na Facebook strani Slovenskega filozofskega društva: https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo