Podrobnosti dogodka


Pogovor s prof. dr. Valentinom Kalanom ob izidu njegove knjige

Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del

Dogodek, ki ga bo vodil predsednik SFD dr. Tomaž Grušovnik, se bo odvil 11. februarja ob 18.00 uri v Knjižnici Otona Župančiča.

Naš največji poznavalec in prevajalec Aristotelovih del, profesor v pokoju z ljubljanskega Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete dr. Valentin Kalan, se bo ob izidu svoje nove knjige Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del zapletel v pogovor z dr. Tomažem Grušovnikom, predsednikom Slovenskega filozofskega društva. Knjiga, ki predstavlja krono ustvarjalnega dela profesorja Kalana, predstavlja izbor nekaterih njegovih najvidnejših objav, ki pa so nadgrajene z novimi študijami s področja razumevanja Aristotela v luči Heideggerjeve filozofije. Knjiga tako posega na področje ontologije, metafizike, filozofske »psihologije«, kozmologije in tudi »politike«. Beseda »hypokrisis«, ki jo je avtor izbral za naslov izbora svojih najpomembnejših besedil o Aristotelu, že sáma namiguje na hermenevtični pristop poznavalca antične grške filozofije, saj izvorno pomeni »razjasnjenje«, »tolmačenja«, »razlago«, »napoved«, »presojo«, kar je blizu besedam »hermenevtika« in »interpretacija«.

Pogovor o knjigi tako ne bo zadeval le »zgodovine« filozofije, temveč se bo preko poskusa razumevanja zgodovinskosti same skušal dotakniti nekaterih najbolj relevantnih problemov sodobnega časa, saj je, tako kot je že v preteklosti pripomnil profesor Kalan, njegovo zanimanje za zgodovino filozofije pravzaprav zraslo iz zanimanja za aktualnost sodobne filozofije. Prav razumevanje tega momenta hermenevtičnega mišljenja pa bo pogovoru dalo tudi družbeno-kritično noto, saj se bosta sogovornika med drugim spraševala, kaj za življenje sodobnega človeka pomeni dejstvo, da je filozofija danes tako v šoli kot v družbenem življenju potisnjena na obrobje, pri čemer so ji nekatere njene tradicionalne discipline – kot sta denimo etika in logika – odtujene in pripisane drugim znanostim. Vabljeni, da prisluhnete sogovornikoma in se pridružite pogovoru!

Kraj dogodka: MKL – Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ul. 2, 1000 Ljubljana