Podrobnosti dogodka


“(…) že kratek premislek pokaže, da razvoj informacijske tehnologije ne prinaša zgolj rešitev in novih priložnosti, ampak tudi težke izzive oziroma celo neposredne nevarnosti. Filozofija kot tista disciplina, ki ima za svojo nalogo refleksije sodobnih pojavov v njihovih spoznavnih, moralnih in bivanjskih razsežnostih, tako ne more mimo razmisleka o umetni inteligenci in njenem vplivu na naša življenja. UNESCOv dan filozofije 2020 v Sloveniji zato posvečamo temam, povezanim z umetno inteligenco v širšem pomenu te besedne zveze.”
Vabimo vas na spletno okroglo mizo, ki se bo kot osrednja prireditev ob beleženju UNESCO-vega dneva filozofije v soorganizaciji Slovenskega filozofskega društva pričela v četrtek, 19.11.2020 ob 11.00 uri. Na dogodku, ki ga bo moderiral predsednik SFD dr. Tomaž Grušovnik bodo ob gimnazijskih dijakih spregovorili nekateri največji slovenski poznavalci vprašanj, povezanih z umetno inteligenco in transhumanizmom (Cene Bavec, Janez Bregant, Marko Grobelnik, Olga Markič in Luka Omladič). Več informacij je dostopnih na namenski spletni strani, posvečeni dnevu filozofije: http://www.danfilozofije.net/aktualn…/osrednja-prireditev/
Ob glavnemu dogodku bo tako kot minula leta tudi letos več spremljevalnih dogodkov, ki bodo zaradi trenutnih zdravstvenih razmer potekali spletno, seznam pa si lahko ogledate na naslovu http://www.danfilozofije.net/spremljevalni-dogodki/.
Vabljeni k spremljanju pogovorov o temah, za aktere se zdi, da sploh po izkušnjah letošnjega leta postajajo vse bolj aktualne.