Podrobnosti dogodka


Slovensko filozofsko društvo vas vljudno vabi k ogledu drugega večera v sklopu dogodkov “Filozofija v matrici”, kjer se nam bo pridružil dr. Andreas Oberprantacher, profesor za sodobno filozofijo na Univerzi v Innsbrucku. Prof. Oberprantacher je poznan po razumevanju nujnih in aktualnih razmer v družbi, pa tudi razumevanju manj poudarjanih vidikov vsakdanjosti. V sovzočju s tem je za nas pripravil predavanje z naslovom “The right to property: can it be (reasonably) justified?”, v katerem nam bo predstavil pomen obnovitve in prenovitve vprašanj o lastninski pravici posameznika v družbi in notranjih nesoglasij ekonomskega sistema v času “nove običajnosti”, ki jo predpostavlja zdravstvena kriza ob nastopu COVID-19.
Prof. Oberprantacher se bo moderatorju, podpredsedniku SFD dr. Gašperju Pircu, v etru Filozofije v matrici pridružil v torek, 24. novembra 2020 ob 20. uri, s prenosom na Zoomu in Facebook strani Slovenskega filozofskega društva (https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo).
Pogovor bo potekal v angleščini. Prilagamo kratek angleški povzetek govora:
“The lecture engages with philosophical efforts to justify the right to property in the wider context of modernity. Especially Kant’s “Metaphysical Elements of Justice” (1797) can be problematized as a treatise that rationalizes acts of appropriation in the name of civil society and that neglects the logic of accumulation as discussed by Marx soon after. Considering the contemporary push towards a “genetic accumulation” in the field of life sciences and pharmaceutical industries, a critical re-evaluation of the right to property seems all the more pressing.”