Nesmrtnost in neumrljivost

Večer Slovenskega filozofskega društva

Pogovor, ki je potekal 12. 3. 2019 v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, se je osredotočal na avtorjevo trilogijo Nesmrtnost in neumrljivost. Vodil ga je Tadej Urbanija.

Eden največjih sodobnih slovenskih intelektualcev, filozof akad. prof. dr. Tine Hribar, širši javnosti poznan predvsem s svojo družbeno angažirano držo – še posebej v času osamosvajanja Slovenije – ožji publiki pa kot eden najvidnejših predstavnikov fenomenološke šole pri nas, se je s svojo novo trilogijo Nesmrtnost in neumrljivost lotil interpretacije večne teme: človekove želje po neumrljivosti oz. nesmrtnosti. Čeprav se v vsakdanjem razmišljanju vprašanje nesmrtnosti pojavlja predvsem kot vprašanje religije, pa omenjena trilogija prestopa ozki religiološki okvir, saj vsebuje prikaz, analizo in interpretacijo človekove želje po neumrljivosti oz. nesmrtnosti od svetovnih religij prek filozofije do prizadevanj na področju sodobne znanosti. V kontekstu našega pogovora je bil še posebej izpostavljen odnos želje po nesmrtnosti do pravrednot človečnosti in človeškosti: posvečenosti mrtvih, svetosti življenja, človekovega dostojanstva in zlatega pravila, ki so bile – in še zmeraj so – izzvane, nemalokrat prav s človekovo željo po nesmrtnosti, ki se manifestira enkrat kot izključujoči monoteizem, spet drugič kot ideološki monizem.

Pogovor je potekal v prijetnem vzdušju, pri čemer je dr. Hribar v dinamičnem dialogu s Tadejem Urbanijo publiki v dobro obiskani Trubarjevi hiši literature prikazal bogato obvladovanje raznolikih področij filozofije, teologije, znanosti in splošnega umevanja pritiklin življenja in sveta, pri čemer se je zazrl tudi preko predzačrtanih meja razprave, a je le-ta ohranila konsistentnost in svežino, dodatno opredeljeno s težiščem aktualnosti tematike. Le časovno omejen termin pogovora je zaustavil tok vprašanj vedoželjnega in zaznavno prepričanega občinstva, ki bržčas ni obžalovalo srečanja s starosto slovenske hermenevtične in fenomenološke filozofije.