Podrobnosti dogodka


Vljudno vas vabimo k ogledu poslednjega dogodka pred krajšim poletnim zatišjem, kjer se nam bo v četrtek, 24.6.2021 ob 19. uri na večeru indijske filozofije v Trubarjevi hiši literature predstavila dr. Nina Petek s predavanjem Na robovih misli in izkustva: Pojmovanje sanj v zgodnjih filozofskih sistemih Indije. Predavanje bo prenašano na Facebook profilu SFD in preko Zooma na sledeči povezavi:
Predavateljici se je ob tem zapisalo:
»Človek ima dva svetova, tega in onega.
Obstaja pa še tretji – univerzum sanj,
kjer se srečata oba.
Stoječ na kraju snidenja
si ju ogleduje – ta in oni svet.«
Bṛhadāraṇyakopaniṣad IV.3.9
V predavanju bodo na začetku na kratko orisani metafizični sistemi tradicije upaniṣad ter hindujskih filozofskih šol sāṃkhya in advaita vedānta, nakar bo osvetljeno pojmovanje razmerja med resničnim (sat), iluzornim (māyā) in neresničnim (asat), na osnovi česar je bil v omenjenih tokovih osnovan večplasten nauk o sanjah, med drugim spleten iz razprav o njihovi naravi, ontološkem in epistemološkem statusu ter vlogi v soterioloških prizadevanjih.
(fotografija: Viṣṇu se prebudi iz sanj na kozmičnem oceanu; miniatura iz dela Mārkaṇḍeyapurāṇa, ok.
1760, Himačal Pradeš, Indija
Vir: The Cleveland Museum of Art)