Podrobnosti dogodka


 

 

 

 

 

Slovensko filozofsko društvo vas vabi na četrti dogodek v sklopu serije Filozofija v matrici, kjer se bosta na pogovoru z naslovom “Človek po človeku: o nas in o drugih” predstavila dr. Gorazd Andrejč z Univerze v Groningenu in ZRS Koper ter nekdanji predsednik SFD dr. Tomaž Grušovnik.
Pogovor se bo pričel v torek, 2. februarja 2021 ob 20. uri, kot vselej pa ga bomo prenašali na Facebook profilu Slovenskega filozofskega društva (https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo).
Tradicionalno vprašanje filozofske antropologije – kaj je tisto, kar človeka ločuje od drugih bitij v etično in politično relevantnem smislu – ostaja relevantno in sporno. Z razvoji v nevroznanosti, umetni inteligenci, etologiji in študijah živalske kognicije je vprašanje zadobilo nove razsežnosti. Toda znanstveno ugotovljiva dejstva o ljudeh, živalih in AI sistemih niso nujno etično ključna. Andrejč bo predstavil kritični instiktivistični pristop k človekovi svojskosti ter k odnosu do živali. Po tem pogledu tako prepoznavanje ljudi kot ‘bitij iste vrste’ v etično relevantnem smislu, kot tudi prepoznavanje živali kot so-čutečih moralnih subjektov, primarno izvirata iz instinktivne odzivnosti na ekspresijo drugega.
Grušovnika pa zanima, kako je pojem “živali” skonstruiran na človekovi tesnobi, povezani s končnostjo in kontingentostjo eksistence. Njegove analize pokažejo, da je etiška refleksija številnih evropskih filozofov, ki živalim odrekajo sposobnost moralnega ravnanja, povezana z njihovo motivacijo, da bi odrešili človeka osnovne dimenzije njegovega bivanja: minljivosti. Pojem živali se tako izkaže za talko človekove želje po transcendenci.