Anthropos – splošne informacije

Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved izdajata Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije

Izhaja pod pokroviteljstvom Univerze v Ljubljani in s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani.

Založnika:
Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije

Indeksacija:

Anthropos je indeksiran v naslednjih podatkovnih bazah:

psycINFO
COBISS
EBSCO PUBLISHING
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS
HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND MEDICINE INDEX
LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES BIBLIOGRAPHIES INDEX
ALL-RUSSIAN INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION

Uredništvo

Glavni urednik:
dr. Franci Zore

Uredniški kolegij:
dr. Andreja Avsecdr. Janek Musekdr. Janko Lozar

Tehnični urednik in tajnik uredništva: 
Martin Uranič

Izdajateljski svet

dr. Borut Ošlaj (predsednik sveta)
dr. Karin Bakračevič–Vukman
dr. Valentin Kalan
dr. Edvard Konrad
dr. Vojislav Likar
dr. Janek Musek
dr. Argio Sabadin
dr. Andrej Ule
dr. Agata Zupančič
dr. Cvetka Tóth

Člani redakcije

dr. Maca Jogan (sociologija)
dr. Dean Komel (filozofija)
dr. Edvard Kovač (teologija)
dr. Marko Kerševan (sociologija)
dr. Viljem Merhar (ekonomija)
dr. Marko Polič (psihologija)
dr. Igor Pribac (filozofija)
dr. Argio Sabadin (psihologija)
dr. Marjan Šimenc (filozofija)
dr. Bojan Žalec (filozofija)

Mednarodni uredniški sosvet / International advisory board

dr. Natalia Artemenko (Rusija/Russia, St. Petersburg State University)
dr. Richard Capobianco (ZDA/USA, Stonehill College, Easton, Massachusetts)
dr. Jevgenij Firsov (Rusija/Russia, Moscow State University Lomonosov)
dr. Dominique Lassarre (Francija/France, Université de Nîmes)
dr. Igor Mikecin (Hrvaška, Croatia, University of Zagreb)
dr. Boško Pešić (Hrvaška/Croatia, University of Osijek)
dr. Alain Soubigou (Francija/France, Sorbonne University, Ecole Normale Supérieure)
dr. Michael Staudigl (Avstrija/Austria, University of Vienna, Institute for Human Sciences)
dr. Karel M. Woschitz (Avstrija/Austria, University of Graz)
dr. Dan Zahavi (Danska/Denmark, University of Copenhagen)
dr. Josef Zumr (Češka/Czech Republic)

Kontakt

Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved

Filozofska fakulteta
Oddelek za filozofijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1/241 10 00
e-naslov: Anthropos(at)guest.arnes.si

Anthropos lahko naročite na navedenem naslovu, naročnino pa vplačajte na transakcijski račun številka: 02010-11281745 NLB
Letna naročnina je 20 EUR. Naročnina za tujino je 30 EUR.

Časopis ima 4-6 številk letno. Rokopisov ne vračamo.

Članki so recenzirani.

 

Arhiv številk, navodila za oddajo člankov in dodatne informacije o reviji so dostopni na straneh revije Anthropos.